Start   Tjenester   Produkter   Om oss   Webmail  
 
Tjenester
Vi er totalleverandør av web-tenester, men har også IT-Drift og programutvikling.
 
Med egne servere, godkjennelse som registrar og egenutviklede systemer har vi ingen fordyrende mellomledd.
 
Domene
Norske domener har endelsen .no
Regler for .no-domener:
* Eier må ha organisasjonsnummer i Brønnøysund eller som privatperson ha en personlig ID.
* Hver eier kan ha inntil 100 domener.
* Kan inneholde æøå og samiske tegn.
* Forvaltes av NORID. Må bestilles hos godkjent registrar, som oss.
 
Internasjonale domener har endelsen .com, .net, .org, .biz eller .info.
Regler for internasjonale domener:
* Ingen begrensning i antall.
* Kan bestilles av privatpersoner.
* Kan inneholde æøå og andre internasjonale tegn.
* Forvaltes av offentlige organisasjon. Må bestilles gjennom registrar, som oss.
 
Søk etter ledige internasjonale domener : www.internic.net/whois.html
 
Vi kan også registrere andre landsdomener innenfor EU.

Epost
Vår eposttjeneste har innebygget spamkontroll og antivirus og webmail inkludert.
Den støtter både POP3 og IMAP og fungerer på alle plattformer, både PC, nettbrett og mobil.

Web
Våre webløsninger spenner fra enkle informasjonsløsninger til bransjeløsninger med ehandel og booking.
Spesialfunksjoner kan tilpasses/utvikles ved behov og integreres i systemet siden vi programerer dette selv.
 
Webløsningen leveres med vårt publiseringssystem DISWeb som gjør det enkelt å oppdatere tekst og bilder direkte i nettleseren.

Inkludert i løsningene er kundestøtte, drift, søkemotoroptimalisering (SEO) og tilpassing til ulike plattformer som nettbrett og mobil (Responsive design).
 
Firmaprofil
Vi designer firmaprofiler med logo, visittkort og brosjyrer.
 
Spesialtjenester
Vi har også utviklet og drifter egne speialtjenester:
www.paamelding.no   (Nasjonal møteplass for arrangører og deltakere)
www.smalahove.no  (Møteplassen for alle smalahove-interreserte)
www.zoomgoto.com (Billedalbum for ekstrem-aktiviteter på Voss)
 
Vi utfører også andre programmeringstjenester på oppdrag, bl.a integrasjon mot Altinn.

 

        Rediger